Як вимовляється плато

Як ви вимовляєте плато?

Що означає плато?

ДО лоток — це плоска піднесена форма рельєфу, яка принаймні з одного боку різко підноситься над навколишньою територією. плато зустрічаються на всіх континентах і займають третину суші Землі. Вони є однією з чотирьох основних форм рельєфу, поряд з горами, рівнинами та пагорбами.Як вимовляється awry?